De RuimteVaart op Iedereen Kiest: de woonproblematiek van Leuven

Beste kandidaat-burgemeesters: Wie de sjerp ook krijgt, we houden jullie eraan dat het recht op wonen de volgende legislatuur gegarandeerd wordt!

11 oktober 2018, door Saskia

Wonen met drie op een kamer, zonder elektriciteit, muren vol schimmel, ongedierte, …

Dat het gebeurt in Leuven, dat weten we. Maar gisteren bracht VRT #Iedereen Kiest met Anna Raymaekers van de RuimteVaart het nog eens scherp in beeld. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/09/in-leuven-...

Vanmorgen keken we met mensen met armoede-ervaring nog eens naar de beelden. Zelfs wie deze situaties kent of zelf meemaakte, blijft niet onberoerd. We kennen allemaal good practices, situaties waarin voor de betrokken bewoners een oplossing werd gevonden. Maar we kennen ook allemaal mensen die nog heel precair wonen, voor wie we de oplossing morgen nog niet zien.

Vier kandidaat burgemeesters in debat. Allen benoemen ze de situatie van “niet aanvaardbaar” tot “ongelofelijk schrijnend”. Alle vier tonen ze zich bereid tot actie. We zullen dit onthouden. Wie onze burgemeester ook wordt, we kunnen erop aan dat dit probleem wordt aangepakt.

Maar aanpakken is niet genoeg. Er zijn pas oplossingen als de betrokken bewoners die oplossingen ook daadwerkelijk voelen. Als huisjesmelkerij gestopt wordt. Als bewoners niet dakloos worden doordat ze klacht indienen – of daar bang voor zijn. Als iedereen gezond en betaalbaar kan wonen. Als kinderen niet telkens moeten verhuizen omdat er gewoon geen woonzekerheid is. Als de zoektocht naar een studio geen nachtmerrie meer is. Als je niet het uitzicht of loonbriefje van de perfecte huurder kan voorleggen.

Daarom moeten we de krachten bundelen. Los van partijpolitiek geharrewar. Dit is het laatste waar de betrokken bewoners nood aan hebben. Zij vragen bovendien -terecht- niet naar wat er gebeurt, maar naar wanneer een recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen verworven zal zijn voor iedereen. Verschillende mensen op het terrein doen vandaag al goed werk.

Maar we hebben nood aan een stevige taskforce rond wonen met betrokkenheid van mensen in armoede en hun verenigingen. Multidisciplinair en met inbreng van de ervaringen van mensen op het terrein. Een team dat alleen tevreden is als oplossingen bereikt worden, dat alle aanwezige instrumenten in kaart brengt en er optimaal gebruik van maakt, dat zich laat inspireren door bestaande praktijken en die nieuwe wegen zoekt en optimaal gebruik maakt van de discretionaire ruimte van alle betrokken actoren.

Want als we de huisvestingsthematiek in Leuven daadwerkelijk willen aanpakken – en deze is veel breder dan huisjesmelkerij alleen - dan gaan we buiten de lijntjes moeten kleuren. Dan gaan we er niet komen met het oude en bekende. Dan moeten we een versnelling hoger gaan.

  • We hebben nood aan mankracht voor gerichte controles, om snel te kunnen werken en op korte termijn in te kunnen grijpen, maar ook om mensen te ondersteunen die precair wonen.
  • We hebben nood aan alternatieven, aan meer betaalbare woningen en crisiswoningen. Als iedereen toegang heeft tot betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, dan hebben huisjesmelkers geen doelpubliek meer.
  • We hebben nood aan een stevige ondersteuning van iedereen die precair woont. Iemand die mee stapt, tot oplossingen gevonden zijn.
  • We hebben nood aan een housing first project in Leuven.
  • We hebben nood aan een stevige participatie van mensen die armoede en woonproblemen ervaren en hun basiswerkingen om effectief tot oplossingen te komen die ons ook echt vooruit helpen.

Ik geloof dat we dit kunnen in Leuven. Ik geloof dat we dit gaan waarmaken. Niet tijdens een debat. Maar met onze voeten in de modder, onze oren heel dicht bij de meest kwetsbare bewoners, en met vindingrijkheid en tonnen daadkracht.

Ik nodig iedereen uit. Zaterdag lopen we samen de optocht tegen armoede en sociale uitsluiting in Leuven (www.armoedeknelt.be). En zondag zullen we gaan stemmen, met een fris hoofd en een warm hart, voor een stad die voor solidariteit en echte oplossingen gaat. En die kiest voor de meest kwetsbaren in de samenleving en hen betrekt in het ontwikkelen van die oplossingen.

Vanaf maandag vliegen we er dan in. Dan zetten we al onze verontwaardiging om in actie. Omdat kwaliteitsvol wonen een recht is. Wie de burgemeester ook wordt. We zullen hem eraan houden. Wij staan klaar. En met ons heel wat Leuvense basiswerkingen die de stem van mensen in armoede willen versterken.

Saskia De Bruyn
coördinator de RuimteVaart