De RuimteVaart zoekt begeleider sociale economie (M/V) 22,8u/week

Met 'Taalvloeren' biedt de RuimteVaart plaats aan nieuwkomers om 'al doende' de Nederlandse taal te leren. Een project dat al veel energie in huis binnenbracht. Ervaren begeleider sociale economie met zin in taalcoaching? Laat het ons weten!

6 augustus 2018, door Freya

Al ruim een jaar biedt de RuimteVaart via het project 'Taalvloeren' plaats aan nieuwkomers om via vrijwilligerswerk bij ons de Nederlandse taal al doende te leren. Om dit project te trekken zoeken we een dynamische begeleider sociale economie.

Functie

Samen met Stad Leuven en OCMW Leuven, de Leuvense sociale economie en de Centra Basiseducatie en de CVO-opleidingen engageert de RuimteVaart zich in het project Taalvloeren. Nieuwkomers die als vluchteling in Leuven wonen en taalles volgen, kunnen als vrijwilliger aan de slag binnen Leuvense sociale economie.

Binnen de RuimteVaart kunnen zij aan de slag in de verschillende deelwerkingen zoals het restaurant, de kruidenier, energiesnoeiers, de gezinswerking, de sociaal-artistieke werking of de moestuin. In het samen werken met anderen ontstaan kansen om het Nederlands te oefenen, een netwerk uit te bouwen en te leren op de werkvloer. Zij worden ondersteund en gecoached om hun Nederlands op de werkvloer te oefenen.

Om deze ontwikkeling en toename van het aantal mensen in de werking op te vangen, en deze mensen ook voldoende goed te ondersteunen bij het verwerven van het Nederlands en op de werkvloer, willen we onze begeleidersploeg uitbreiden met een extra begeleider (m/v).

Hieronder volgen de hoofdtaken van je werk, zonder dat dit een volledige opsomming is.

- Begeleiden en in goede banen leiden van de werking van sociaal restaurant: ondersteunen van mensen en organisatie van de werkvloer.

- Het aansturen van een diverse groep maatschappelijk kwetsbare mensen op de werkvloer met oog voor de hele persoon en zijn context én het werk.

- Het procesmatig ondersteunen met mensen die nieuw zijn in ons land en een leven willen opbouwen met bijzondere aandacht voor taalcoaching en Nederlands op de werkvloer. Dit veronderstelt naast en samen met hen werken in verschillende projecten en samen deelnemen aan activiteiten binnen de RuimteVaart.

- Sterke samenwerkingen zijn in dit project noodzakelijk met verschillende diensten. In eerste instantie stad Leuven, OCMW, dienst sociale economie en sociale-economie-organisaties, CVO en CBE, Huis van het Kind, Mobil en de deelwerkingen (gezin en sociale economie) binnen de RuimteVaart.

- Actieve deelname aan teamvergaderingen, vorming en intervisie.

Je maakt deel uit van de RuimteVaart, een vereniging waar armen het woord nemen, waarin er een gezinswerking, sociaal restaurant, een sociale kruidenier, een ploeg energiesnoeiers, een groen- en een cultuurproject is. We nodigen uit naar elkaars werkingen, hebben regelmatig overleg en werken thematisch over de werkingen heen.

Profiel

Persoonlijke en professionele houding

Je kan samen werken met een diverse groep aan mensen vanuit een basishouding van respect en gelijkwaardigheid. Je hebt voeling met mensen in het algemeen, en met het leven van mensen in armoede en van vluchtelingen in het bijzonder.

Je werkt participatief, maar je bent ook sterk in leiding geven in de context van een werkvloer.

Je hebt een zoekende houding, kan om met innovatief werken en wil mee vorm geven aan een nieuw project. Je bent bereid te reflecteren over je begeleidershouding.

Competenties

Je bent een sterke begeleider op de werkvloer. Je kan duidelijk leiding geven, maar ook enthousiasmeren. Je hebt kaders en feeling voor het procesmatig en participatief werken met een diverse groep kwetsbare werknemers. Je hebt oog voor ideeën, goesting en passies van jouw team en weet deze te integreren in het dagelijkse gebeuren waar mogelijk. Ook je eigen passies kunnen inspirerend zijn.

Je bent in staat een vertrouwensband aan te gaan en te verdiepen, telkens opnieuw, met volwassenen die vaak gekwetst zijn geweest. Jouw kennis en kaders op vlak van groepswerking, armoede, diversiteit, trauma en/of de vluchtelingenthematiek helpen jou hierbij.

Je kan bewuste afwegingen maken tussen het taakgerichte en procesgerichte werk, het individuele en groepsmatig werken. Je bent hierin expliciet een teamwerker en kan je keuzes motiveren en samen afwegen met de collega’s en de coördinator.

Je Nederlands is verzorgd. Je kan je Nederlandse taal op een bewuste en verzorgde manier aanpassen aan je publiek. Je hebt ervaring in taalcoaching op de werkvloer of bent bereid hierin ondersteuning en bijscholing te volgen.

Andere talen zijn een plus (Engels, Frans, Arabisch, …).

Formele vereisten

Bachelor diploma in pedagogische of psychologische richting, of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring. Je hebt ervaring in het begeleiden van kwetsbare personen.

Aanbod

Een contract voor 22,8 uur per week, in een contract van bepaalde duur tot eind juni 2019 en met kans op verlenging.

Verloning volgens PC 329 max niveau B1C van de sociaal-culturele sector.

Fietsvergoeding

Een boeiende werkomgeving, een grote verantwoordelijkheid, een afwisselende en innovatieve job en toffe collega’s.

Procedure

Kandidaturen moeten ingediend worden aan de hand van een brief, met de motivatie waarom u zich kandidaat wil stellen voor de hoger genoemde functie. Uw brief wordt vergezeld van uw CV waaruit uw opleiding(en) en uw professionele loopbaan duidelijk wordt. Gelieve hierbij ook de jaartallen te vermelden.

Uw kandidatuur wordt verwacht ten laatste op maandag 20 augustus 2018 om 23 u, per email op volgend adres: sollicitatie.deruimtevaart@gmail.com met duidelijke vermelding “begeleider sociale economie”.

De sollicitaties zullen plaats vinden op dinsdag 28 augustus 2018 op de RuimteVaart, Valkerijgang 26, 3000 Leuven.