De RuimteVaart zoekt een Verantwoordelijke armoede en participatie (M/V), 19u/week

Ervaren in het participatief werken met maatschappelijk kwetsbare mensen? Je kan hun concrete vragen en ideeën samen met hen vertalen naar het beleid? Je neemt graag verantwoordelijkheid en overlegt graag met externe actoren? Laat het ons weten!

17 december 2018, door Freya

De RuimteVaart zoekt een Verantwoordelijke armoede en participatie (M/V), 19u/week.

Organisatie
De RuimteVaart is een plek van en voor gezinnen in armoede in Leuven. Samen met een diverse groep geëngageerde mensen werken we aan vernieuwende antwoorden op het armoedevraagstuk.

De RuimteVaart is een plek die mensen uitnodigt om actief vorm te geven aan een plek die het mogelijk maakt dat mensen volwaardig mogen en kunnen participeren aan alle aspecten van de samenleving:

 • aan de vormgeving en uitbouw van de eigen plek op de RuimteVaart
 • aan de vaartkombuurt en bij uitbreiding aan Leuven
 • aan het uittekenen van een eigen perspectief op zelfverwezenlijking
 • aan kwaliteitsvol en duurzaam werk (vrijwillig of betaald)
 • aan cultuur en vrije tijd
 • aan het lokaal en bovenlokaal beleid, in het bijzonder als dit beleid belangrijk is voor mensen in armoede.

Uitgebreide info over onze activiteiten en manier van werken vind je op www.deruimtevaart.be.

Functie
Om onze brugfunctie aan de Vaartkom uit te bouwen en om onze participatieve werking (intern en beleidsmatig) verder te ontwikkelen zijn we op zoek naar een enthousiaste verantwoordelijke participatie.

Hieronder volgen de hoofdopdrachten van je werk, zonder dat dit een volledige opsomming is.

Binnen de werking armoede en participatie sta je (voor 19 u per week) in voor:

 • Het uitbouwen en actief vormgeven van participatie in de interne en beleidsgerichte werking van de RuimteVaart als Vereniging waar armen het woord nemen. Hierbij bewaak je de participatie van mensen met armoede-ervaring binnen de werking, via het organiseren van een forum, of neem je initiatieven om hun betrokkenheid naar beleidsbeslissingen/raad van bestuur/algemene vergadering te ondersteunen.
 • Beleidsparticipatie en dialoog mogelijk maken van mensen in armoede met het lokaal beleid en dienst- en hulpverlening. Dit betekent dat je dialoogmomenten organiseert met mensen met armoede-ervaring rond bepaalde thema’s, of dat je hen voorbereidt op en ondersteunt tijdens overlegtafels met externen (bijv ocmw, netwerk tegen armoede, etc) of rechtstreeks overleg met beleidsmakers.
 • Het ontwikkelen van de RuimteVaart als brug tussen oude en nieuwe bewoners en gebruikers in de Vaartkom. Op een creatieve manier geef je een gezicht aan kwetsbare bewoners van de wijk, in nauwe interactie met alle bewoners en gebruikers van de buurt.
 • Samen met de andere themaverantwoordelijken en onder leiding van de algemeen coördinator zet je de mee de lijnen uit voor de organisatie.
 • Je vertaalt het beleid van de RuimteVaart in subsidiedossiers.
 • Ontwikkelen & geven van vorming

Je maakt deel uit van de RuimteVaart, een vereniging waar armen het woord nemen, waarin er ook een sociaal restaurant, een gezinswerking en een ploeg energiesnoeiers is. We nodigen uit naar elkaars werkingen, hebben regelmatig overleg en werken thematisch over de werkingen heen.

Profiel
Je bent een beleidswerker en begeleider die graag samenwerkt met (maatschappelijk kwetsbare) mensen vanuit een basishouding van respect en gelijkwaardigheid.

Je hebt een sterke visie op participatie en armoede(bestrijding) en kan participatief werken met groepen.

Je bent een ondernemend persoon, neemt graag mee verantwoordelijkheid en kan om met innovatief werken.

Je kan een (organisatie) standpunt ontwikkelen, verwoorden en verdedigen. Extern overleg met verschillende beleidsmensen en stakeholders spreekt je aan.

Je bent bereid tot avondwerk (gem. 1 x per week).

Competenties

Je kan participatieproces van een groep trekken. Je hebt kaders en feeling voor het procesmatig en participatief werken met een groep maatschappelijk kwetsbare mensen. Je hebt oog voor ideeën, goesting en passies van mensen, maar ook voor hun noden en bezorgdheden. Je bent in staat om individuele vragen en noden te vertalen naar het organisatieniveau en het beleidsniveau.

Je hebt ervaring met het schrijven van subsidiedossiers en kan in overleg gaan met het beleid rond noden en wensen van kwetsbare gezinnen. Je kan vlot communiceren en netwerken en bent in staat je communicatiestijl aan verschillende contexten aan te passen.

Je spreekt graag en vlot voor een groep en hebt feeling om occasioneel vorming te geven.

Formele vereisten
Bachelor of master diploma in sociaal werk, pedagogische of psychologische richting, of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring.

Aanbod
Een contract onbepaalde duur 19 u/week met indiensttreding februari/maart 2019. (Kans op uitbreiding afhankelijk van project middelen).

Verloning volgens PC 329 max niveau B1C van de sociaal-culturele sector. Relevante ervaring wordt in rekening gebracht met een maximum van 10 jaar.

Fietsvergoeding

Een boeiende werkomgeving in een hartelijke visiegedreven organisatie, veel vrijheid/verantwoordelijkheid, een afwisselende job in een toffe en superdiverse organisatie.

Procedure
Kandidaturen moeten ingediend worden aan de hand van een brief, met de motivatie waarom u zich kandidaat wil stellen voor de hoger genoemde functie. Uw brief wordt vergezeld van

 • Uw CV waaruit uw opleiding(en) en uw professionele loopbaan duidelijk wordt. Gelieve hierbij ook de jaartallen te vermelden.
 • Het volledig ingevulde formulier waarin u uw competentie in de beschreven opdrachten inschat en voorziet van illustraties. (zie ook website 11.be of https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/58769306/...)

Uw kandidatuur wordt verwacht ten laatste op dinsdag 8 januari 2019 om 23 u, per email op volgend adres: sollicitatie.deruimtevaart@gmail.com met vermelding in het onderwerp “sollicitatie verantwoordelijke armoede & participatie”.

De sollicitaties zullen plaats vinden op maandag 14 januari bij de RuimteVaart, Valkerijgang 26, 3000 Leuven. Mogelijk vindt nadien nog een tweede gesprek plaats.