Gezocht: Energieke begeleider/project verantwoordelijke (M/V)

Je bent een sterke begeleider op de werkvloer? Bent bekend met lokale diensteneconomie of tewerkstelling van kansengroepen? Hebt zicht op actoren in de tewerkstellings- en ecologiesector? Dan ben jij misschien wie we zoeken!

8 juni 2018, door Freya

Functie

Voor onze ploeg energiesnoeiers en logistiek medewerkers én voor het ondersteunen en uitbouwen van deze deelwerking (duurzaam wonen) binnen lokale diensteneconomie, zoeken wij een deeltijdse begeleider/projectverantwoordelijke (26.5 u/38 u) voor een contract van onbepaalde duur vanaf medio september 2018.

Hieronder volgen de hoofdtaken van je werk, zonder dat dit een volledige opsomming is.

  • Je staat in voor de begeleiding van de medewerkers van de energiesnoeiers en de logistieke medewerkers (vrijwilligers die al dan niet in armoede leven, SINE-medewerkers in lokale diensteneconomie, art. 60’ers)
  • Je bewaakt de planning van de energiesnoeiers en van de logistiek medewerkers en de werkverdeling.
  • Je begeleidt het groeps- en participatieproces binnen deze ploeg.
  • Je zoekt hiervoor samenwerking met externe diensten indien nodig. Zo zoek je netwerking met basiswerkingen en andere partners met het oog op het werven van klanten.
  • Je bent verantwoordelijk voor de materialen van de energiesnoeiers.
  • Je bent in huis de persoon die instaat voor de verdere visie- en projectontwikkeling inzake duurzaam wonen.
  • Je behartigt het beleidswerk en de inkomstenstromen rond lokale diensteneconomie met inbegrip van de interne opvolging van het respecteren van de nieuwe LDE-beleidsvereisten.
  • Je staat in voor een vlotte samenwerking met je collega’s en met de andere projecten van de RuimteVaart.
  • Je neemt deel aan teamoverleg en intervisie.

Profiel
Persoonlijke en professionele houding

Je kan samen werken met een diverse groep aan mensen vanuit een basishouding van respect en gelijkwaardigheid. Je hebt voeling met mensen in het algemeen, en met het leven van mensen in armoede.

Je bent sterk in leiding geven in de context van een werkvloer, maar werkt graag op een participatieve manier. Je bent bereid te reflecteren over je begeleidershouding.

Je bent iemand die graag eindverantwoordelijkheid krijgt. Vanuit een zoekende houding, kan je om met innovatief werken en geef je mee vorm geven aan dit project. Keuzes maken en prioriteiten bepalen hoort daar zeker ook bij.

Je bent zeer communicatief en je kan strategisch denken in het kader van het realiseren van je doelen en je beleidswerk.

Competenties

Je bent een sterke begeleider op de werkvloer met beleidscompetenties.

Je kan duidelijk leiding geven en je ploeg houvast bieden, maar met een participatieve reflex. Je bent in staat een vertrouwensband aan te gaan en te verdiepen, telkens opnieuw, met volwassenen die vaak gekwetst zijn geweest. Jouw kennis en kaders op vlak van groepswerking, armoede en diversiteit helpen jou hierbij.

Je kan bewuste afwegingen maken tussen het taakgerichte en procesgerichte werk, het individuele en groepsmatig werken.

Je bent bekend met de sector en het beleid inzake lokale diensteneconomie en/of de tewerkstelling van kansengroepen.


Je bent zeer communicatief naar verschillende mensen. Zowel met beleidsmensen als met mensen in armoede heb je een vlot contact.

Je hebt zicht op het uitbouwen van een netwerk, en het samenwerken met organisaties en beleidsactoren uit de tewerkstelling- en ecologiesector.


Meertaligheid en diversiteit zijn een troef.

Formele vereisten
Bachelor diploma in pedagogische of psychologische richting, of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring in het begeleiden van groepen of beleidswerk.

Aanbod
Een contract onbepaalde duur voor 70 % per week, waarvan 50% voor de begeleiding van medewerkers en 20 % voor beleidsgericht werk.

Verloning volgens PC 329 max niveau B1C van de sociaal-culturele sector.

Fietsvergoeding

Een boeiende werkomgeving in een kleine visiegedreven organisatie, veel vrijheid/verantwoordelijkheid, een afwisselende job in een toffe en superdiverse organisatie.

Procedure
Kandidaturen moeten ingediend worden aan de hand van een brief, met de motivatie waarom u zich kandidaat wil stellen voor de hoger genoemde functie. Uw brief wordt vergezeld van uw CV waaruit uw opleiding(en) en uw professionele loopbaan duidelijk wordt. Gelieve hierbij ook de jaartallen te vermelden.

Uw kandidatuur wordt verwacht ten laatste op zondag 1 juli om 23 uur, per email op volgend adres: sollicitatie.deruimtevaart@gmail.com.

De sollicitaties zullen plaats vinden op woensdag 11 juli bij de RuimteVaart, Valkerijgang 26, 3000 Leuven.