Gezocht: enthousiaste gezinswerker Wijland 19u.

Kan je ouders en kinderen enthousiasmeren en begeleiden? Kan je procesmatig en participatief werken? Heb je een diploma of gelijkwaardige ervaring in gezinswetenschappen, psychologie of pedagogie? Dan ben jij misschien wie we zoeken!

12 januari 2017, door Freya

De RuimteVaart zoekt: Gezinswerker (M/V) 19 u/week

De gezinswerking Wijland biedt ruimte aan ouders en hun kinderen om samen te komen, samen te spelen en anderen te ontmoeten. Hier draait alles om het tijd en ruimte maken voor elkaar, ondanks een hoofd vol zorgen en een klein budget.

Functie

Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor de gezinswerking Wijland. Hieronder volgen de hoofdtaken van je werk, zonder dat dit een volledige opsomming is.

Binnen de gezinswerking Wijland sta je in voor:

- Het actief mee uitbouwen en vormgeven van de vernieuwde gezinswerking Wijland, samen met het team, de coördinator én met de gezinnen.

- Het voorbereiden en begeleiden van gezinsactiviteiten, met volle goesting en waar het kan samen met de gezinnen.

- Het op weg gaan met kwetsbare gezinnen, via het aangaan en blijven aangaan van vertrouwensbanden met de kinderen en de ouders.

- Het actief betrekken, aanspreken van nieuwe gezinnen

- Het vormen van een netwerk waarbinnen hulp en ondersteuning optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.

- Actieve deelname aan teamvergaderingen, vorming en intervisie

Je maakt deel uit van de RuimteVaart, een vereniging waar armen het woord nemen, waarin er ook een sociaal restaurant, een sociale kruidenier, een ploeg energiesnoeiers, een groen- en een cultuurproject is. We nodigen uit naar elkaars werkingen, hebben regelmatig overleg en werken thematisch over de werkingen heen.

Profiel

Persoonlijke en professionele houding

Je kan samen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen vanuit een basishouding van respect en gelijkwaardigheid.

Je hebt een zoekende houding, kan om met innovatief werken en wil mee vorm geven aan een prille werking.

Je kan jezelf kwetsbaar opstellen en bent bereid te reflecteren over je begeleidershouding.

Je kan Nederlands spreken en schrijven. Andere talen zijn een plus (Engels, Frans, Arabisch, …)

Competenties

Je kan een groep ouders en kinderen enthousiasmeren en begeleiden. Je hebt kaders en feeling voor het procesmatig en participatief werken met een groep maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Je hebt oog voor ideeën, goesting en passies van de kinderen en ouders en weet deze met hen te vertalen naar activiteiten voor de hele groep. Ook je eigen passies (muziek, beeldend werken, dieren, sport, …..) kunnen inspirerend zijn.

Je bent in staat een vertrouwensband aan te gaan en te verdiepen, telkens opnieuw, met volwassenen en kinderen die vaak gekwetst zijn geweest. Jouw kennis en kaders op vlak van opvoedingsondersteuning, armoede, diversiteit, ontwikkelingspsychologie en/of trauma helpen jou bij het bieden van gezinsondersteuning.

Je kan bewuste afwegingen maken tussen het individuele en groepsmatig werken. Je bent hierin expliciet een teamwerker en kan je keuzes motiveren en samen afwegen met de collega’s en de coördinator.

Formele vereisten

Bachelor of master diploma in de gezinswetenschappen, pedagogische of psychologische richting, of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring.

Aanbod

Een contract onbepaalde duur 19u/week met indiensttreding zo snel mogelijk.

Verloning volgens PC 329 max niveau B1C van de sociaal-culturele sector.

Fietsvergoeding

Een boeiende werkomgeving, een grote verantwoordelijkheid, een afwisselende en innovatieve job en toffe collega’s.

Procedure

Kandidaturen moeten ingediend worden aan de hand van een brief, met de motivatie waarom u zich kandidaat wil stellen voor de hoger genoemde functie. Uw brief wordt vergezeld van uw CV waaruit uw opleiding(en) en uw professionele loopbaan duidelijk wordt. Gelieve hierbij ook de jaartallen te vermelden.

Uw kandidatuur wordt verwacht ten laatste op woensdag 25 januari 2017, per email op volgend adres: saskia.deruimtevaart@gmail.com.

De sollicitaties zullen plaats vinden op donderdag 2 februari 2017 bij de RuimteVaart, Valkerijgang 26, 3000 Leuven.